Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                   با ما همراه باشید:

کلاس های فشرده مختص کارآموزان شهرستانی در آموزشگاه تیارا پارسهآموزشگاه تیارا پارسهآموزشگاه تیارا پارسه

آموزشگاه تیارا پارسه به منظور ارائه خدمات مناسب برای کارآموزان آرایشگری از شهرستان یک سری کلاس های مختص آنان برنامه ریزی کرده است.

این کلاس ها بطور خیلی فشرده کلیه مطالب مورد نیاز تئوری و عملی تمام رشته های آرایشگری را در اختیار این کارآموزان قرار میدهد.

کلاس های مذکور معمولا هر روز از صبح تا بعد از ظهر تشکیل شده و در طول کمتر از 10 روز تمام میشوند.

همچنین در صورت نیاز خوابگاه و حتی خورد و خوراک و رفت و آمد کارآموزان در نظر گرفته شده است.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با 22838940 021 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.